ทัวร์เนปาล

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
04.ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน โดย WE
เดินทางเดือน ตุลาคม 61 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุท..
ทัวรืเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน ต.ค. - ม.ค. 62
กำหนดการเดินทาง ต.ค. - ม.ค. 62 โดยสายการบินไทย • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐม..
ทัวร์เนปาล Big Nepal กาบมาณฑุ โพคารา โดยสายการบิน ไลออนแอร์
เดินทาง  28 กันยายน - 1 ตุลาคม 61,7-10 ธันวาคม 61 นมัสเต  เนปาล..มนต์เสน่ห์หิมาลัย 4 วัน..
ทัวร์เนปาล Memory of Nepal 4D ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล
กำหนดการเดินทาง มิ.ย - ธ.ค.61 โดยสายการบิน เนปาล แอร์ไลน์ ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อ..
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 3วัน2คืน โดยสายการบินไลออนแอร์
เดินทาง  7-9 พฤศจิกายน 61 , 10-12 ธันวาคม 61 นมัสเต  เนปาล..มนต์เสน่ห์หิมาลัย 3 วัน HiL..