ทัวร์ศรีลังกา

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์ศรีลังกา ศรีลังกา ชมเทศกาลเพราเฮรา 5 วัน 4 คืน บิน Sri Lankan Airlines
เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร เจ..