ทัวร์กัมพูชา

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน  โดยแอร์เอเชีย (FD)
- ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา -ปราสาทบันทายสรี..
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.
.....ไฮไลท์.....ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปรา..
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน2คืนโดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.
ไฮไลท์>>>ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วั..
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิงหาคม-กันยายน 61
-เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา -ป..
ทัวร์เขมร บันทายสรี-นครธม-ตาพรม-นครวัด  2 วัน 1 คืน (ส.ค.-ธ.ค.61)
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน  ท่องอารยธรรมกัมพูชา สัมผัสปราสาทวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอ..