ทัวร์นิวซีแลนด์

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days บินสิงคโปร์แอร์ไลน์
ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์..
ทัวร์นิวซีแลนด์ BW  Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights บินแควตัส แอร์เวย์
ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า..
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
 อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริ..
ทัวร์นิวซีแลนด์ THE HOBBIT TOUR (เกาะเหนือ) New Zealand 6 Days 4 Nights
อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา ..