ทัวร์คาซัคสถาน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์คาซัคสถาน จอร์เจีย คาซัคสถาน จำนวน 8วัน5คืน สายการบิน AIR ASTANA
ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาว..