ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก ขายยาวๆถึงเมษา 19!!

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก ขายยาวๆถึงเมษา 19!!
ราคา: 20,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT35
กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม 18  - เมษายน 18
สายการบิน Thai Air Asia (FD) 
 
บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
*****12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย*****
 
 
อัตราค่าบริการ
 
26-30 JULY 2018 วันหยุดยาว 23,999.-
29 AUG – 2 SEP 22,999.-
27-31 DEC 2018 22,999.-
28 DEC-1 JAN 2018วันหยุดปีใหม่ 23,999.-
29 DEC 18- 2 JAN 19วันหยุดปีใหม่ 24,999.-
27-31 MAR 2019 20,999.-
4-8 APR 2019วันหยุดจักรี 20,999.-
11-15 APR 2019วันหยุดสงกรานต์ 21,999.-
12-16 APR 2019วันหยุดสงกรานต์ 23,999.-
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ