อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน TG

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน TG
ราคา: 29,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06
วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมต
หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า\\\"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี\\\"
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย

โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61
วันที่ 06- 09 ก.ย. 61 29,900.-
วันที่ 22-25 ก.ย. 61 31,900.-
วันที่ 11-14  ต.ค. 61 31,900.-
วันที่ 12-15 ต.ค.  61 31,900.-
วันที่ 20-23 ต.ค. 61 31,900.-
วันที่ 01-04 พ.ย. 61 29,900.-
วันที่ 24-27 พ.ย. 61 29,900.-
วันที่ 05-08 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     32,900.-
วันที่ 06-09 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     31,900.-
วันที่ 07-10 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     31,900.-
วันที่ 13-16 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     30,900.-
วันที่ 22-25 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     31,900.-
วันที่ 27-30 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     32,900.-
วันที่ 28-31 ธ.ค. 61                                      ปรับลดราคา     32,900.-
วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61                              ปรับลดราคา     35,900.-