​ทัวร์บาหลี WONDERFUL INDONESIA บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน GA

​ทัวร์บาหลี WONDERFUL INDONESIA  บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน GA
ราคา: 30,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT75-GAJOG-01
(วัดพราห์มนันต์ - มาลิโอโบโร่ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ -  พระราชวังสุลต่าน - 
บาร็อง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารตานะห์ล็อต - ช้อปปิ้งกฤษณะ เซ็นเตอร์)

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจกันที่ ตลาดอุบูด พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว 
- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อัพเดพถาพเซลฟี่ ตลอดการเดินทาง
- เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก
- ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ
- ชม “วัดพรามนันต์” สถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู
- ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์องค์แรก จนกระทั่งองค์ปัจจุบัน
- ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
- ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี


✈️บิน GARUDA INDONESIA (GA)
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านมีไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทางคอยดูแลและให้บริการ ลดทันที 1,000 บาท
(ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)   

ราคา 30,900
16-20,25-29,พ.ค.61
6-10,13-17,20-24,มิ.ย.61
27มิ.ย.-1ก.ค61
4-8,11-15,18-22ก.ค.61
1-5,22-26ส.ค.61
5-9,12-16,19-23,26-30 ก.ย.61
3-7 ต.ค61


ราคา 31,900
27-31 ก.ค.61
9-13ส.ค.61
11-15,20-24ต.ค.61