​ทัวร์บาหลี ทะเลสาบบาตูร์ PARADISE IN BALI 4D3N BY FD

​ทัวร์บาหลี ทะเลสาบบาตูร์  PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ราคา: 14,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-DPS01
เทือกเขาเบดูกัล / วิหารทานาล็อท / วิหารเทมภัคศิริงค์
ทะเลสาบบาตูร์ / ทะเลสาบบาตูร์
ชมระบำบารองแดนซ์
พิเศษ!!Dinner..Seafood ชมพระอาทิตย์ตกดิน ริมหาดจิมบารัน

เดินทางเดือนกันยายน 61- มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 14,888.- บาท