ทัวร์บาหลี บาหลี-วิหารทานาล็อท-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน4คืน GA

ทัวร์บาหลี บาหลี-วิหารทานาล็อท-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน4คืน GA
ราคา: 31,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT55_ GA002
เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต -เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน  
หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน                                           
ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี 
บุโรพุทโธ(บินภายใน)- วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –– ถนนมาริโอโบโร่                            
วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า 
เดินทางวันที่ 
กรกฏาคม 61 : 26 – 30 วันอาสาฬหบูชา
กรกฏาคม 61 : 27 – 31 วันอาสาฬหบูชา
สิงหาคม 61 : 1 – 5 // 22 – 26
สิงหาคม 61 : 9 – 13//10-14 วันแม่
กันยายน 61 : 5 – 9 // 19 – 23 
ตุลาคม  61 : 3 – 7 
ตุลาคม 61 : 10 – 15 //20 – 24 วันปิยะ


หมายเหตุ>>>-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน