ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ชมวิวทิวทัศน์ ส.ค-ต.ค 61

ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ชมวิวทิวทัศน์ ส.ค-ต.ค 61
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO1HKG-FD005
กำหนดการเดินทาง ก.ค - ต.ค. 61 โดยสายการบินแอร์เอเชีย
•เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม •นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ •อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน •เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น •ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง •สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

วันที่ : 10-12 ส.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 17-19 ส.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 18-20 ส.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 24-26 ส.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 25-27 ส.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 10,900.-
วันที่ : 01-03 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 07-09 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 08-10 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 14-16 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 15-17 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 21-23 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 22-24 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 28-30 ก.ย. 61 12,900.-
วันที่ : 29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 05-07 ต.ค. 61 14,900.-
วันที่ : 06-08 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 12-14 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 13-15 ต.ค. 61 14,900.-
วันที่ : 19-21 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 20-22 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 21-23 ต.ค. 61 14,900.-
วันที่ : 26-28 ต.ค. 61 12,900.-
วันที่ : 27-29 ต.ค. 61 12,900.-