ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน นั่งกระเช้านองปิง ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน ส.ค.-ก.ย.61

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน นั่งกระเช้านองปิง ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน ส.ค.-ก.ย.61
ราคา: 11,331 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-เจี๊ยก1
นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
 และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  (FD)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.61
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561 ราคา 13,331
01 – 03 กันยายน 2561 ราคา 13,331
07 – 09 กันยายน 2561 ราคา 13,331
08 – 10 กันยายน 2561 ราคา 13,331
14 – 16 กันยายน 2561 ราคา 13,331
15 – 17 กัยายน 2561 ราคา 13,331