ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน ขอเนื้อคู่ที่วัดหวังต้าเซียน ส.ค. – ต.ค. 61

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน ขอเนื้อคู่ที่วัดหวังต้าเซียน ส.ค. – ต.ค. 61
ราคา: 10,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-HKG20
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
 
สายการบิน HONGKONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 10,999
วันเดินทางและราคา 
10 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา13,999
17 – 19 สิงหาคม 2561 ราคา10,999
24 – 26 สิงหาคม 2561 ราคา10,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 ราคา10,999
07 – 09 กันยายน 2561 ราคา 10,999
14 – 16 กันยายน 2561 ราคา10,999
21 – 23 กันยายน 2561 ราคา 10,999
19 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา11,999