ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ส.ค. - ต.ค. 61

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  3 วัน 2 คืน ส.ค. - ต.ค. 61
ราคา: 20,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT28_PHOEK2
ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

วันเดินทาง 
10-12  สิงหาคม 2561
12-14  สิงหาคม 2561
24-26  สิงหาคม 2561
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
 7-9  กันยายน 2561
14-16  กันยายน 2561
21-23  กันยายน 2561
   5-7  ตุลาคม 2561
11-13  ตุลาคม 2561
12-14  ตุลาคม 2561
14-16  ตุลาคม 2561
19-21  ตุลาคม 2561
20-22  ตุลาคม 2561
21-23  ตุลาคม 2561
22-24  ตุลาคม 2561
26-28  ตุลาคม 2561
27-29  ตุลาคม 2561

***หมายเหตุ***

(Hot!! เพิ่ม Option ขึ้น NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิ่มอีก  2,000  บาท..รวมรับ-ส่ง)
- ชำระค่ามัดจำท่านละ  5,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด   (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จำกัดจำนวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)