ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง NGONG PING 4วัน 3คืน ส.ค. 61 - ต.ค. 61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง NGONG PING 4วัน 3คืน ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT_PHOEK4
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN"
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 
ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์  
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
 หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
...พิเศษ... พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน 


เดินทางวันที่ 

18-21  สิงหาคม 2561
25-28  สิงหาคม 2561

1-4  กันยายน  2561
8-11  กันยายน  2561
15-18  กันยายน  2561
22-25  กันยายน  2561

4-7  ตุลาคม 2561
12-15  ตุลาคม 2561
18-21  ตุลาคม 2561
27-30  ตุลาคม 2561


 
***หมายเหตุ***
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
     (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จำกัดจำนวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)  
     (กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่านต้องเสียค่าระวางน้ำหนัก (บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลล่าฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา)
- ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน 80 ดอลล่าร์ฮ่องกง    
    เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)