ทัวร์ฮ่องกง Chic ฮ่องกง-ไหว้พระ-ลันเตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ส.ค - ต.ค 61

ทัวร์ฮ่องกง Chic ฮ่องกง-ไหว้พระ-ลันเตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ส.ค - ต.ค 61
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT09-​HH3-HX
ทัวร์ฮ่องกง Chic ฮ่องกง-ไหว้พระ-ลันเตา 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน) HX
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน-หวังต้าเซียน
ไหว้พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตา บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก
 
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
เดินทาง ส.ค. - ต.ค.2561
เริ่มต้น 11888
 
วันเดินทาง
11-13 ส.ค. =18,888
18-20 ส.ค. =15,555
25-27 ส.ค. =15,555
1-3 ก.ย. =15,555
8-10 ก.ย. =15,555
15-17 ก.ย. =15,555
22-24 ก.ย. =15,555
13-15 ต.ค. =18,888