ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน ส.ค. - ธ.ค. 61

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน  ส.ค. - ธ.ค. 61
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT2_HKG03_RJ

« นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน 

« นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ 

« ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว

« ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม

« ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

« ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights

« อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง

« แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

>>>เดินทางวันที่ <<<


16 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61 
27 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 (ปีใหม่)


*****ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)*****