ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน **ไม่เข้าจีน * ส.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน **ไม่เข้าจีน * ส.ค.61
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT04-EKเพียวๆ
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน 
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
 
 
สายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 
ราคา 9999 บาท 
เดินทาง ส.ค.61
13 - 15 ส.ค.61 ราคา 9,999
19 - 21 ส.ค.61 ราคา 9,999
20 - 22 ส.ค.61 ราคา 9,999
22 - 24 ส.ค.61 ราคา 9,999
26 - 28 ส.ค.61 ราคา 9,999
27 - 29 ส.ค.61 ราคา 9,999
28 - 30 ส.ค.61 ราคา 9,999
29 - 31 ส.ค.61 ราคา 9,999