ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง กระเช้านองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3วัน2คืน ส.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง กระเช้านองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3วัน2คืน  ส.ค.61
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT73-HKG08
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3วัน2คืน  (JULY-AUG) 
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง  – พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท 
ชมโชว์ แสง สี เสียง      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน          
รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน –   ย่านจิมซาจุ่ย 
 
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX
เริ่มต้น 12,999
เดินทาง ส.ค.61
23 - 25 Aug 2018 ราคา11,999 
24 - 26 Aug 2018 ราคา13,999 
30 Aug - 01 Sep 2018 ราคา13,999 
31 Aug - 02 Sep 2018 ราคา13,999