ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช็อปปิ้ง 3วัน2คืน **อิสระท่องเที่ยว 1 วัน** ก.ย. - ต.ค.2561

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช็อปปิ้ง 3วัน2คืน **อิสระท่องเที่ยว 1 วัน**  ก.ย. - ต.ค.2561
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT73-HKG02
เมืองฮ่องกง กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท 
พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก   
รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต 
ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย 
 
สายการบิน Cathay Pacifi
เดินทาง ก.ย. - ต.ค.2561
เริ่มต้น 11,999
07 - 09 Sep 2018 ราคา13,900 
14 - 16 Sep 2018 ราคา13,900 
28 - 30 Sep 2018 ราคา13,900 
12 - 14 Oct 2018 ราคา16,900