ทัวร์ฮ่องกง ช๊อปปิ้ง บินหรู...อยู่สบาย เอมิเรตส์แอร์ไลน์ ส.ค. 61 - ก.ย 61

ทัวร์ฮ่องกง ช๊อปปิ้ง บินหรู...อยู่สบาย เอมิเรตส์แอร์ไลน์ ส.ค. 61 - ก.ย 61
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02 HKG09

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ

ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์

ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

เดินทางวันที่ 

09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61-25 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61-01 ก.ย 61


***หมายเหตุ***   
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง วัน/ลูกทัวร์1ท่าน
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)