ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง สค.-ตค. 61

 ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง สค.-ตค. 61
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT55_HKG001
Ø นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
Ø สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
Ø ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
Ø นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA  PEAK
     พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด

Ø วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี  
      ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี

Ø ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **
Ø ช้อปปิ้งจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย  
     CITYGATE OUTLET

Ø อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ //       
      ห่านย่างเลิศรส  // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

เดินทางวันที่ 
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
11 – 13  สิงหาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX709 22.25-00.15)
26 – 28  สิงหาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
09 – 11  กันยายน  2561

(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
23 – 25  กันยายน  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)

13 – 15  ตุลาคม  2561
(CX616 06.40-10.10 // CX617 21.35-23.35)
28 – 30  ตุลาคม  2561
(CX700 08.25-12.10 // CX617 21.35-23.35)


หมายเหตุ >>>- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ + ไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ท่าน/วัน *** เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่ ***