ทัวร์ฮ่องกง HKG-DIS-3D2N สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ส.ค. - ต.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง HKG-DIS-3D2N สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ส.ค. - ต.ค.61
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT51
ฮ่องกง-อ่าวรีพลัสเบย์-จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย 
อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ชมไฟ Symphony of light
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมพุไฟรอบค่ำ
วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-งานฮวงจุ้ย 
ปี่เซี่ยะหยก - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE 
 
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 
สิงหาคม 17-19/24-26/25-27/31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 01-03/07-09/08-10/14-16/15-17/21-23/22-24
ตุลาคม 19-21/26-28/27-29

 
ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ **  
สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน 
**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ**