ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา -เซินเจิ้น หมู่บ้านนองปิง 3D2N ส.ค - ต.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา -เซินเจิ้น หมู่บ้านนองปิง 3D2N ส.ค - ต.ค.61
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT49 HK003
กำหนดการเดินทาง ส.ค - ต.ค.61 โดย​สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น
ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง
ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
นำท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก

17-19 ส.ค.61 13,900
24-26 ส.ค.61 13,900
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 13,900
7-9 ก.ย.61 13,900
14-16 ก.ย.61 13,900
21-23 ก.ย.61 13,900
5-7 ต.ค.61     14,900
12-14 ต.ค.61 **วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9** 16,900
13-15 ต.ค.61 **วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9** 16,900
19-21 ต.ค.61  14,900
20-22 ต.ค.61  14,900
21-23 ต.ค.61  14,900
26-28 ต.ค.61  14,900