ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์ ส.ค - ต.ค.61 โดยสายการบิน Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์  ส.ค - ต.ค.61 โดยสายการบิน Cathay Pacific
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT49 HK006
กำหนดการเดินทาง ส.ค - ต.ค.61 โดยสายการบิน Cathay Pacific
บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม 
นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว
ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพัลเบย์  ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level) 
ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง  

 
10-12 ส.ค.61**วันแม่แห่งชาติ** 21,900
17-19 ส.ค.61 17,900
24-26 ส.ค.61 17,900
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 17,900
6-8 ก.ย.61 17,900
7-9 ก.ย.61 17,900
14-16 ก.ย.61 17,900
21-23 ก.ย.61 17,900
5-7 ต.ค.61 18,900
12-14 ต.ค.61 **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** 21,900
13-15 ต.ค.61 **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** 11:23 20/6/2561 21,900
19-21 ต.ค.61 18,900
20-22 ต.ค.61 19,900
21-23 ต.ค.61 18,900
26-28 ต.ค.61 18,900