ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวชมนองปิง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน ส.ค - ต.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวชมนองปิง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน ส.ค - ต.ค.61
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT49 HK012
กำหนดการเดินทาง ส.ค - ต.ค.61 โดยสายการบิน Cathay Pacific
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน  นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง 
พื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา
เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง นมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก
นมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน

10-12 ส.ค.61**วันแม่แห่งชาติ** 23,900
17-19 ส.ค.61 19,900
24-26 ส.ค.61 19,900
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 19,900
7-9 ก.ย.61 19,900
14-16 ก.ย.61 19,900
21-23 ก.ย.61 19,900
5-7 ต.ค.61 19,900
12-14 ต.ค.61**วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** 23,900
13-15 ต.ค.61**วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** 23,900
19-21 ต.ค.61 19,900
20-22 ต.ค.61 22,900
21-23 ต.ค.61 19,900
26-28 ต.ค.61 19,900