ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง#6 TG47

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง#6 TG47
ราคา: 36,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 TG47
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยสายการบินไทย
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นฟูจิชั้น 5 เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
ตื่นเต้นเร้าใจ กับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
01-05 ตุลาคม 2561 39,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 39,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 39,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 39,888.-
06-10 ตุลาคม 2561 39,888.-
07-11 ตุลาคม 2561 39,888.-
08-12 ตุลาคม 2561 39,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 39,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 39,888.-
12-16 ตุลาคม 2561 38,888.-
13-17 ตุลาคม 2561 38,888.-
14-18 ตุลาคม 2561 38,888.-
15-19 ตุลาคม 2561 38,888.-
16-20 ตุลาคม 2561 38,888.-
17-21 ตุลาคม 2561 38,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 38,888.-
20-24 ตุลาคม 2561 38,888.-
22-26 ตุลาคม 2561 38,888.-
23-27 ตุลาคม 2561 38,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 38,888.-
25-29 ตุลาคม 2561 38,888.-
26-30 ตุลาคม 2561 38,888.-
27-31 ตุลาคม 2561 38,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 36,888.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 38,888.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 38,888.-
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 38,888.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 38,888.-