ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO แมวเหมียว (SNOWY) 6วัน4คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO  แมวเหมียว (SNOWY) 6วัน4คืน XJ
ราคา: 32,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-XJ63
วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า
ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562
โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
 
01-06 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
02-07 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
03-08 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
04-09 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
05-10 ธันวาคม 2561 ราคา 36,888.-
06-11 ธันวาคม 2561 ราคา 36,888.-
07-12 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
08-13 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
09-14 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
10-15 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
11-16 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
12-17 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
13-18 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
14-19 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
15-20 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
16-21 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
17-22 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
18-23 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
19-24 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
20-25 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
21-26 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
22-27 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
23-28 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888.-
24-29 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
25-30 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
26-31 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888.-
27 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 ราคา 35,888.-
28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1 ราคา 39,888.-
28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 ราคา 39,888.-
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 ราคา 39,888.-
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 ราคา 39,888.-
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3 ราคา 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 ราคา 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 ราคา 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS3 ราคา 39,888.-
31 ธันวาคม 2561-05 มกราคม 2562 BUS1 ราคา 36,888.-
31 ธันวาคม 2561-05 มกราคม 2562 BUS2 ราคา 36,888.-