ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5วัน3คืน สายการบิน Peach Air

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ  5วัน3คืน สายการบิน Peach Air
ราคา: 19,991 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-MM11
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
เดือนพฤษภคม-ตุลาคม 2561
สายการบิน Peach Airline 
เริ่มต้นเพียง 19,991 
 
27-31 พฤษภาคม 2561 ราคา19,991.-
09-13 มิถุนายน 2561 ราคา 19,991.-
12-16 มิถุนายน 2561 ราคา 19,991.-
17-21 มิถุนายน 2561 ราคา 19,991.-
22-26 มิถุนายน 2561 ราคา 19,991.-
03-07 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
06-10 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
08-12 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
10-14 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
13-17 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
17-21 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
22-26 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,991.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
03-07 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
05-09 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
20-24 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
24-28 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
26-30 สิงหาคม 2561 ราคา 19,991.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
04-08 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
07-11 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
11-15 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
14-18 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
16-20 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
18-22 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
21-25 กันยายน 2561 ราคา 19,991.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 ราคา 19,991.-** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ท่าน**