ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ก.ย. - พ.ย. 61

ทัวร์ญี่ปุ่น  OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ก.ย. - พ.ย. 61
ราคา: 17,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-XJ60
ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City 
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561
สายการบิน  แอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ
 
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 ราคา 25,888.-
01-05 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
05-09 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
06-10 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
07-11 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
08-12 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
09-13 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
13-17 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
14-18 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
15-19 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
16-20 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
17-21 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 ราคาท30,888.-
19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 32,888.-
20-24 ตุลาคม 2561 ราคา 32,888.-
21-25 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
22-26 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
23-27 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
25-29 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
26-30 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
27-31 ตุลาคม 2561 ราคา 28,888.-
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 ราคา 28,888.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 ราคา 28,888.-
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 ราคา 28,888.-
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 ราคา 28,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
18-22 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 ราคา 27,888.-