ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL & SAVE TOKYO FUJI แช่ออนเซ็น ฟรีเดย์ 1วัน สิงหาคม - ตุลาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL & SAVE TOKYO FUJI แช่ออนเซ็น ฟรีเดย์ 1วัน สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคา: 19,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-XJ83
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน
แช่ออนเซ็น ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ราคาพิเศษ!!! เริ่มเพียง 19,888 บาท
ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น
 ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง 
อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park 
สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น เยือนมหานครโตเกียว Tokyo 
เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมายวัดเซนโซจิ 
หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว 
ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ 
โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้
และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) 
เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น "ออนเซ็น" หรือ
 "การแช่บ่อน้ำร้อน" เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์
เดินทางโดยสายการบิน  AIR ASIA X บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) และบินกลับจากสานบินนาริตะ (โตเกียว) 
เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 จำนวน 333ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า20 KG บนเครื่องบริการอาหารทั้งไปและกลับ


กำหนดการเดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19,888.- 

วันเดินทาง
16 - 19 Aug 2018 22,888 
23 - 26 Aug 2018 22,888 
30 Aug - 02 Sep 2018 22,888 
06 - 09 Sep 2018 22,888 
13 - 16 Sep 2018 22,888 
20 - 23 Sep 2018 22,888 
27 - 30 Sep 2018 22,888 
05 - 08 Oct 2018 25,888 
06 - 09 Oct 2018 24,888 
13 - 16 Oct 2018 26,888 
16 - 19 Oct 2018 24,888 
19 - 22 Oct 2018 26,888 
20 - 23 Oct 2018 27,888 
24 - 27 Oct 2018 25,888