ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI TOKYO โตเกียว ฟูจิ 5D 3N ราคาสุดคุ้ม

ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI TOKYO โตเกียว ฟูจิ 5D 3N ราคาสุดคุ้ม
ราคา: 17,988 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-JXW14
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ และ ขาปูยักษ์ Wifi on Bus
ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 17,988 บาท
 พักฟูจิออนเซ็น 1คืน ✰นาริตะ 2คืน✰อิสระฟรีเดย์ 1วัน
โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ
อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร 2,700บาท) 
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) น้ำหนักกระเป๋า20กก.

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,988.- 

วันเดินทาง
03 - 07 Jun 2018 17,988 
06 - 10 Jun 2018 18,988 
09 - 13 Jun 2018 18,988 
12 - 16 Jun 2018 18,988 
15 - 19 Jun 2018 18,988 
18 - 22 Jun 2018 18,988 
21 - 25 Jun 2018 18,988 
24 - 28 Jun 2018 18,988 
27 Jun - 01 Jul 2018 18,988 
30 Jun - 04 Jul 2018 17,988 
03 - 07 Jul 2018 18,988 
06 - 10 Jul 2018 18,988 
09 - 13 Jul 2018 18,988 
12 - 16 Jul 2018 18,988 
15 - 19 Jul 2018 18,988 
18 - 22 Jul 2018 18,988 
21 - 25 Jul 2018 18,988 
24 - 28 Jul 2018 18,988 
26 - 30 Jul 2018 25,988 
27 - 31 Jul 2018 25,988 
30 Jul - 03 Aug 2018 18,988 
02 - 06 Aug 2018 17,988 
05 - 09 Aug 2018 18,988 
07 - 11 Aug 2018 18,988 
10 - 14 Aug 2018 24,988 
13 - 17 Aug 2018 19,988 
16 - 20 Aug 2018 17,988 
19 - 23 Aug 2018 17,988 
22 - 26 Aug 2018 17,988 
25 - 29 Aug 2018 17,988 
28 Aug - 01 Sep 2018 18,988 
31 Aug - 04 Sep 2018 19,988 
03 - 07 Sep 2018 19,988 
06 - 10 Sep 2018 19,988 
09 - 13 Sep 2018 19,988 
12 - 16 Sep 2018 19,988 
15 - 19 Sep 2018 19,988 
18 - 22 Sep 2018 21,988 
21 - 25 Sep 2018 21,988 
24 - 28 Sep 2018 21,988 
27 Sep - 01 Oct 2018 22,988