ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5 D 3 N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI  IBARAKI 5 D 3 N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-XJ68
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 23,888.-

วันเดินทาง
06-10 ธันวาคม 2561  30,888.-
07-11 ธันวาคม 2561  30,888.-
08-12 ธันวาคม 2561  30,888.-
09-13 ธันวาคม 2561  30,888.-
10-14 ธันวาคม 2561  30,888.-
11-15 ธันวาคม 2561  28,888.-
12-16 ธันวาคม 2561  28,888.-
13-17 ธันวาคม 2561  28,888.-
14-18 ธันวาคม 2561  28,888.-
15-19 ธันวาคม 2561  28,888.-
16-20 ธันวาคม 2561  28,888.-
17-21 ธันวาคม 2561  28,888.-
18-22 ธันวาคม 2561  28,888.-
19-23 ธันวาคม 2561  28,888.-
20-24 ธันวาคม 2561  28,888.-
21-25 ธันวาคม 2561  28,888.-
22-26 ธันวาคม 2561  28,888.-
23-27 ธันวาคม 2561  28,888.-
24-28 ธันวาคม 2561  28,888.-
25-29 ธันวาคม 2561  32,888.-
26-30 ธันวาคม 2561  32,888.-
27-31 ธันวาคม 2561  33,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562  33,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562  35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562  35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562  39,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562  39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562  39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562  39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562  39,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562  35,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562  35,888.-