ทัวรืญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน XW

ทัวรืญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน XW
ราคา: 23,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT22-JJP05
วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu Ami outlet-อิออน มอลล์
วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ
 
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายบินนกสกู๊ต 
วันเดินทางและราคา
31 ส.ค.-4 ก.ย. 18 ราคา25,888
2-6 ก.ย. 18 ราคา23,888
4-8 ก.ย. 18 ราคา24,888
6-10 ก.ย. 18 ราคา25,888
8-12 ก.ย. 18 ราคา25,888
10-14 ก.ย. 18 ราคา23,888
12-16 ก.ย. 18 ราคา24,888
14-18 ก.ย. 18 ราคา25,888
16-20 ก.ย. 18 ราคา23,888
18-22 ก.ย. 18 ราคา24,888
20-24 ก.ย. 18 ราคา25,888
22-26 ก.ย. 18 ราคา25,888
24-28 ก.ย. 18 ราคา23,888
26-30 ก.ย. 18 ราคา24,888
28 ก.ย.-2 ต.ค.18 ราคา25,888
30 ก.ย.-4 ต.ค.18 ราคา27,888
2-6 ต.ค. 18 ราคา27,888
4-8 ต.ค. 18 ราคา27,888
6-10 ต.ค. 18 ราคา27,888
8-12 ต.ค. 18 ราคา26,888
10-14 ต.ค. 18 ราคา27,888
12-16 ต.ค. 18 ราคา31,888
14-18 ต.ค. 18 ราคา31,888
16-20 ต.ค. 18 ราคา28,888
18-22 ต.ค. 18 ราคา28,888
20-24 ต.ค.18 ราคา30,888
22-26 ต.ค. 18 ราคา30,888