ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT10-HJO-TR54-C02
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 18
สายการบิน  NOKSCOOT 
 
 
สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต – ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28
นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า 
อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน 
ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 
 
อัตตราค่าบริการ
 
4 – 8 ก.ค. 61 23,999
11 – 15 ก.ค. 61 23,999
18 – 22 ก.ค. 61 24,999
25 – 29 ก.ค. 61 25,999
1 – 5 ส.ค. 61 27,999
8 – 12 ส.ค. 61 28,999
15 – 19 ส.ค. 61 27,999
22 – 26 ส.ค. 61 26,999
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61 27,999
5 – 9 ก.ย. 61 27,999
12 – 16 ก.ย. 61 27,999
19 – 23 ก.ย. 61 27,999
26 – 30 ก.ย. 61 27,999
3 – 7 ต.ค. 61 27,999
10 – 14 ต.ค. 61 30,999
17 – 21 ต.ค. 61 30,999
24 – 28 ต.ค. 61 31,999
 
 
*ราคาเด็ก INFANT (ตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน 2 ปี) ท่านละ 7,000 บาท
**ราคาทัวร์ไม่รวม 
-ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
-ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ