ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน
ราคา: 37,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT22-JJP33
กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 18  -  มีนาคม  19 
สายการบิน สายการบินไทย 
 
 
 ไฮไลท์
เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง-ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส ที่เมืองฟูราโน่-เล่นสกิีที่ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
 
 
อัตราค่าบริการ
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61 39,999
29 พ.ย.-03 ธ.ค.61 39,999
30 พ.ย.-04 ธ.ค.61 40,999
06-10 ธ.ค.61 41,999
13-17 ธ.ค.61 39,999
15-19 ธ.ค.61 37,999
09-13 ม.ค.62 39,999
10-14 ม.ค.62 39,999
11-15 ม.ค.62 39,999
12-16 ม.ค.62 38,999
16-20 ม.ค.62 39,999
17-21 ม.ค.62 39,999
18-22 ม.ค.62 39,999
19-23 ม.ค.62 37,999
23-27 ม.ค.62 39,999
24-28 ม.ค.62 39,999
25-29 ม.ค.62 39,999
26-30 ม.ค.62 38,999
30 ม.ค.-03 ก.พ.62 39,999
31 ม.ค.-04 ก.พ.62 39,999
13-17 ก.พ.62 39,999
14-18 ก.พ.62 39,999
15-19 ก.พ.62 39,999
16-20 ก.พ.62 39,999
20-24 ก.พ.62 41,999
21-25 ก.พ.62 41,999
22-26 ก.พ.62 41,999
23-27 ก.พ.62 40,999
27 ก.พ.-03 มี.ค.62 41,999
28 ก.พ.-04 มี.ค.62 41,999
01-05 มี.ค.62 41,999
02-06 มี.ค.62 40,999
06-10 มี.ค.62 41,999
07-11 มี.ค.62 41,999
08-12 มี.ค.62 41,999
09-13 มี.ค.62 40,999
14-18 มี.ค.62 41,999
 
 
 
***ราคาข้างต้นยังไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)