ทัวร์ญี่ปุ่น (OSA-TYO) TG 622-661 AUTUMN HONSHU PROGRAM พ.ย.- ธ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น (OSA-TYO) TG 622-661 AUTUMN HONSHU PROGRAM พ.ย.- ธ.ค.61
ราคา: 45,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT20
01 – 06 พ.ย.         45,900.-
08 – 13 พ.ย.         45,900.-
15 – 20 พ.ย.         45,900.-
22 – 27 พ.ย.         45,900.-
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.   45,900.-


สายการบิน Thai Airways คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว
นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ 
ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ