ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N เดินทาง เมษายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N เดินทาง เมษายน 2562
ราคา: 19,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 XJ76
เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา
ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa 
ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก
สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ ชุมชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ
สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง 
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
เดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562
สายการบิน AIR ASIA X 
เริ่มต้นเพียง 19,888 .-
 
วันเดินทางและราคา
30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
31 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
01-04 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
02-05 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
03-06 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
04-07 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
05-08 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
06-09 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
07-10 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
08-11 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
09-12 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
10-13 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
11-14 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
12-15 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
13-16 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
14-17 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
15-18 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
16-19 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
17-20 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
18-21 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
19-22 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
20-23 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
21-24 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
22-25 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
23-26 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
24-27 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
25-28 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
26-29 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
27-30 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 24,888.-
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 24,888.-
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 24,888.-
01-04 ธันวาคม 2561 26,888.-
02-05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
03-06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
04-07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
05-08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
06-09 ธันวาคม 2561 26,888.-
07-10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
08-11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
09-12 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
10-13 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
11-14 ธันวาคม 2561 26,888.-
12-15 ธันวาคม 2561 26,888.-
13-16 ธันวาคม 2561 26,888.-
14-17 ธันวาคม 2561 26,888.-
15-18 ธันวาคม 2561 26,888.-
16-19 ธันวาคม 2561 26,888.-
17-20 ธันวาคม 2561 26,888.-
18-21 ธันวาคม 2561 26,888.-
19-22 ธันวาคม 2561 26,888.-
20-23 ธันวาคม 2561 26,888.-
21-24 ธันวาคม 2561 26,888.-
22-25 ธันวาคม 2561 26,888.-
23-26 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
24-27 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
25-28 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
26-29 ธันวาคม 2561 28,888.-
27-30 ธันวาคม 2561 29,888.-
28-31 ธันวาคม 2561 29,888.-
29 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
30 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
31 ธันวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
01-04 มกราคม 2562 30,888.-
02-05 มกราคม 2562 26,888.-
03-06 มกราคม 2562 26,888.-
04-07 มกราคม 2562 26,888.-
05-08 มกราคม 2562 25,888.-
06-09 มกราคม 2562 25,888.-
07-10 มกราคม 2562 25,888.-
08-11 มกราคม 2562 25,888.-
09-12 มกราคม 2562 25,888.-
10-13 มกราคม 2562 25,888.-
11-14 มกราคม 2562 25,888.-
12-15 มกราคม 2562 25,888.-
13-16 มกราคม 2562 23,888.-
14-17 มกราคม 2562 25,888.-
15-18 มกราคม 2562 25,888.-
16-19 มกราคม 2562 25,888.-
17-20 มกราคม 2562 25,888.-
18-21 มกราคม 2562 25,888.-
19-22 มกราคม 2562 25,888.-
20-23 มกราคม 2562 25,888.-
21-24 มกราคม 2562 25,888.-
22-25 มกราคม 2562 25,888.-
23-26 มกราคม 2562 25,888.-
24-27 มกราคม 2562 25,888.-
25-28 มกราคม 2562 25,888.-
26-29 มกราคม 2562 25,888.-
27-30 มกราคม 2562 25,888.-
28-31 มกราคม 2562 23,888.-
29 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
31 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
02-05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
03-06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
04-07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
05-08 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
06-09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
07-10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
08-11 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
09-12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
10-13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
11-14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
12-15 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
13-16 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
14-17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
15-18 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
16-19 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
17-20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
18-21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 24,888.-
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 24,888.-
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 24,888.-
01-04 มีนาคม 2562 24,888.-
02-05 มีนาคม 2562 24,888.-
03-06 มีนาคม 2562 24,888.-
04-07 มีนาคม 2562 24,888.-
05-08 มีนาคม 2562 24,888.-
06-09 มีนาคม 2562 24,888.-
07-10 มีนาคม 2562 24,888.-
08-11 มีนาคม 2562 24,888.-
09-12 มีนาคม 2562 24,888.-
10-13 มีนาคม 2562 24,888.-
11-14 มีนาคม 2562 24,888.-
12-15 มีนาคม 2562 24,888.-
13-16 มีนาคม 2562 24,888.-
14-17 มีนาคม 2562 24,888.-
15-18 มีนาคม 2562 24,888.-
16-19 มีนาคม 2562 24,888.-
17-20 มีนาคม 2562 24,888.-
18-21 มีนาคม 2562 24,888.-
19-22 มีนาคม 2562 24,888.-
20-23 มีนาคม 2562 24,888.-
21-24 มีนาคม 2562 24,888.-
22-25 มีนาคม 2562 24,888.-
23-26 มีนาคม 2562 24,888.-
24-27 มีนาคม 2562 24,888.-
25-28 มีนาคม 2562 24,888.-
26-29 มีนาคม 2562 24,888.-
27-30 มีนาคม 2562 24,888.-
28-31 มีนาคม 2562 24,888.-
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562 24,888.-
30 มีนาคม-02 เมษายน 2562 24,888.-

 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
×หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน