ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI IBARAKI NIKKO OSAKA บินหรู TG เที่ยวเต็ม 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI IBARAKI NIKKO OSAKA บินหรู TG เที่ยวเต็ม 6วัน4คืน
ราคา: 42,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT22 JJP45
สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ทําจากบรอนซ์ขนาดใหญ่และได้ถูกบันทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก มี ความสูง 120 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) บริเวณรอบฐานพระพุทธรูปมีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล ภายในองค์พระแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา และท่านยังสามารถขึ้นลิฟท์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ไปที่ความสูงระดับอกของพระพุทธรูป (85 เมตร) เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม แบบพาโนรามาได้จากหน้าต่างชมวิวได้อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค สวนสวรรค์สำหรับคนรักไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจักรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์
“ศาลเจ้าโทโชกุ” เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภเลยทีเดียว 

 
เดินทางเดือน ต.ค. - พ.ย. 61
เริ่มต้น 42,999
สายการบิน การบินไทย
 
วันเดินทางและราคา
10-15 ตุลาคม 61                    49,999
12-17 ตุลาคม 61 49,999
17-22 ตุลาคม 61                    47,999 
24-29 ตุลาคม 61 47,999
31ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 61 47,999
7-12 พฤศจิกายน 61 47,999
14-19 พฤศจิกายน 61 47,999
17-22 พฤศจิกายน 61 42,999
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 61     47,999หมายเหตุ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน 
ทั้งนี้รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ
(ขออนุญาตเก็บทริปที่สนามบินในวันเช็คอิน)