ทัวร์พม่า ทวาย 3 วัน อันดามันใกล้แค่เอื้อม โดย รถตู้ 8 คนเฟิร์มออก !!

ทัวร์พม่า ทวาย 3 วัน อันดามันใกล้แค่เอื้อม โดย รถตู้  8 คนเฟิร์มออก !!
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80
สัมผัสวิถีทวาย บ้านเมืองที่น่าเยี่ยมเยือน
การันตี 8 ท่าน ออกเดินทาง
แคว้นตะนาวศรี...
ดินแดนของไทยในอดีตประกอบด้วย 3 เมืองหลัก คือ มะริด ทวาย และตะนาวศรี
เดินทาง 
10,11 ส.ค.  61
24 สิงหาคม 61
14,28 ก.ย. 61
12,13,26 ต.ค. 61
19,23 พ.ย. 61
05,07 ธ.ค. 61
28,29,30 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
มัดจำท่านละ 5,000 บาท
8 ท่านคอนเฟิร์มออกเดินทาง