ทัวร์พม่า ประตูสู่พม่าตอนใต้ มะริดเมือง 800 เกาะ เที่ยวเมืองมะริด แคว้นตะนาวศรี 3 วัน

ทัวร์พม่า ประตูสู่พม่าตอนใต้ มะริดเมือง 800 เกาะ   เที่ยวเมืองมะริด แคว้นตะนาวศรี 3 วัน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80
เมืองมะริด...เมืองแปดร้อยเกาะ 
พิเศษ!!! เมนูปูนิ่มเลิศรสสดจากฟาร์ม
ตลาดเช้า-วัดเต่งตอจี-วัดชาเชเต-บ้านรังนก-เจดีย์ชเวดากองจำลอง
เดินทางวันที่ 
10,11 ส.ค.  61
24 สิงหาคม 61
14,28 ก.ย. 61
12,13,26 ต.ค. 61
09,23 พ.ย. 61
05,07 ธ.ค. 61
28,29,30 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
มัดจำท่านละ 5,000 บาท 
8 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทางออก