ทัวร์พม่า พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน เสน่ห์เหมือนเก่าที่พม่า มิงกะละบามะละแหม่ง โดย นกแอร์

ทัวร์พม่า พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน เสน่ห์เหมือนเก่าที่พม่า มิงกะละบามะละแหม่ง โดย นกแอร์
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80
พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน เสน่ห์เหมือนเก่าที่พม่า มิงกะละบามะละแหม่ง
มะละแหม่ง-ทันบิวซายัต-วัดวินเซนตอยะ
แม่สอด-เมียวดี-พะอัน-มะละแหม่ง

วันเดินทาง
10,11 ส.ค.  61
24 สิงหาคม 61
14,28 ก.ย. 61
12,13,26 ต.ค. 61
09,23 พ.ย. 61
05,07 ธ.ค. 61
28,29,30 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
-8 ท่านเฟิร์มออกเดินทาง
-มัดจำท่านละ 5,000 บาท