ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า  หลงรัก...พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02

เดินทางตุลาคม - มกราคม 61
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
เดินทางวันที่
27 ต.ค.61- 29 ต.ค.61
3 พ.ย.61- 5 พ.ย.61
24 พ.ย.61- 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61- 3 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61- 10 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61- 17 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61- 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61- 30 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62
12 ม.ค.62-14 ม.ค.62
26 ม.ค.62- 28 ม.ค.62

หมายเหตุ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)