ทัวร์ อิ่มบุญ ณ พม่า 2วัน1คืน ตุลาคม - ธั้นวาคม 61 DD

ทัวร์ อิ่มบุญ ณ พม่า 2วัน1คืน ตุลาคม - ธั้นวาคม 61 DD
ราคา: 7,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT08_MM

ไฮไลท์ของโปรแกรม

· เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 07.30 น.  ขากลับออกจากพม่า 21.00 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
· พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
· นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระราชวังบุเรงนอง 
· ขอพรพระเทพทันใจ  เทพกระซิบ
· ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
· เมนูพิเศษ !  เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้ำเผา