ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน 2คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_BT-MMR002_SL
เดินทาง สิงหาคม -  ธันวาคม 61
30 ส.ค.61-2 ก.ย.61,6 ก.ย.61-9 ก.ย.61,20 ก.ย.61-23 ก.ย.61
4 ต.ค.61-7 ต.ค.61,11 ต.ค.61-14 ต.ค.61,1 พ.ย.61-4 พ.ย.61
8 พ.ย.61-11 พ.ย.61,15 พ.ย.61-18 พ.ย.61,22 พ.ย.61-25 พ.ย.61
29 พ.ย.61-2 ธ.ค.61,7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61,13 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
20 ธ.ค-23 ธ.ค.61,28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) 
พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda)
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) 
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย 
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) 
พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) 
เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน  Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)
เจดีย์โบตาทาวน์
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)