ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) 
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย 
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)
พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) 
เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” 
 
 
6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 11,900
7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 35 11,900
13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 11,900
14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 11,900
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 11,900
21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 11,900
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 12,900
28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 12,900
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 11,900
4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 11,900
10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 12,900
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 12,900
 
รายละเอียดอื่น ๆ คริ๊ก!!!