ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02-MMR04_FD
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 ,18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 ,24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 ,25 ส.ค.61 27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 ,1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 ,7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 ,8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 ,14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 ,15 ก.ย.61 17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 ,22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 ,28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 ,29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 ,5 ต.ค.61 7 ต.ค.61,6 ต.ค.61 8 ต.ค.61
12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 ,13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 ,19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 ,20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 ,22 ต.ค.61 24 ต.ค.61 ,26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 ,27 ต.ค.61 29 ต.ค.61
2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 ,3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 ,9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 ,10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 ,16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 ,17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 ,24 พ.ย.61 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61,7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61,8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61,15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61,28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61,29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด