ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT11-DL002FD
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)


ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู
CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี!!
อัตราค่าบริการ

ราคา11,500 บาท

04-06 พ.ค. 61
05-07 พ.ค. 61
11-13 พ.ค. 61
12-14 พ.ค. 61
18-20 พ.ค. 61
19-21 พ.ค. 61
25-27 พ.ค. 61
26-28 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61
01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61

......
ราคา 11,900 บาท

08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 6
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
....
ราคา 12,900 บาท

27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61


ราคานี้ไม่รวม
*ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป