ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY เมียรมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY เมียรมาร์แอร์เวย์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_RGN04
 เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 

เดินทางวันที่ 
10 – 12 สิงหาคม 2561 (วันแม่เเห่งชาติ)
24 – 26 สิงหาคม 2561
07 – 09 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561

****หมายเหตุ****  
 ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักอินทร์แขวน 1 คืน ย่างกุ้ง 1 คืน