ทัวร์ตุรกี Luxury Riviera Turkey 8 Daysโดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

ทัวร์ตุรกี Luxury Riviera Turkey 8 Daysโดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
บินตรงสู่นครอิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2ครั้ง
พักโรงแรม 5 ดาว 4 คืน + พักโรงแรมถ้า 1 คืนที่ คัปปาโดเกีย
อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันทาเลีย คัปปาโดเกีย อิสตันบูล
เดินทางวันที่ 
เดือน ตุลาคม         
  06-13ต.ค.
  14-21ต.ค.
  15-22ต.ค.
  20-27ต.ค.

หมายเหตุ 
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ลักซูรีย์ ริเวียร่า ตุรกี 8 วัน
การชำระเงิน 
งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง